Menyuraku Banshu Soba 270gr.

Spaghetti di grano saraceno.

  • Peso
  • 0.3 kg

Esaurito